Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky C0CESTY1 na tabulku ODDOKR

select *
from C0CESTY1 c0cesty1
left outer join ODDOKR oddokr on oddokr.idpk = c0cesty1.idpk_oddokr