Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:fk_c1zahr1_oddokr [2015/10/12 05:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Vazba =====
 +==== SQL vazba z tabulky C1ZAHR1 na tabulku ODDOKR ====
 +select %%*%% \\ from C1ZAHR1 c1zahr1 \\ left outer join ODDOKR oddokr on oddokr.idpk = c1zahr1.idpk_oddokr