Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky C1ZAHR3C na tabulku O0CISELNIK

select *
from C1ZAHR3C c1zahr3c
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = c1zahr3c.idpk_typ_vydaje