Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:fk_cpovolenedruhydokumentu_odruh [2017/11/24 13:04] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Vazba =====
 +==== SQL vazba z tabulky spf na tabulku ODRUH ====
 +select %%*%% \\ from spf spf \\ left outer join ODRUH odruh on odruh.druh = spf.spf_odruh_druh