Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D0VZD na tabulku O0CISELNIK

select *
from D0VZD d0vzd
inner join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = d0vzd.idpk_obor