Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D1_FN_KON_PROF na tabulku D1CISELN

select *
from D1_FN_KON_PROF d1_fn_kon_prof
inner join D1CISELN d1ciseln on d1ciseln.ciselnik = d1_fn_kon_prof.fk_ciselnik and d1ciseln.klic1 = d1_fn_kon_prof.fk_klic1