Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D4SKEN na tabulku D4EN

select *
from D4SKEN d4sken
inner join D4EN d4en on d4en.idpk = d4sken.idpk_en