Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky HKONT na tabulku O0CISELNIK

select *
from HKONT hkont
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = hkont.idpk_depo_pohl