Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky J3CT0 na tabulku ODDOKR

select *
from J3CT0 j3ct0
inner join ODDOKR oddokr on oddokr.idpk = j3ct0.doklad