Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky LCICNT na tabulku LCICEN

select *
from LCICNT lcicnt
left outer join LCICEN lcicen on lcicen.idpk = lcicnt.idpk_lcicen