Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PNOSR na tabulku O1CISELN

select *
from PNOSR pnosr
left outer join O1CISELN o1ciseln on o1ciseln.ciselnik = pnosr.mena_cis and o1ciseln.klic1 = pnosr.mena_klic