Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky POPRPOLCIS na tabulku OKONT

select *
from POPRPOLCIS poprpolcis
left outer join OKONT okont on okont.idpk = poprpolcis.okont_insolv