Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky ZVODPOH na tabulku ZOM

select *
from ZVODPOH zvodpoh
left outer join ZOM zom on zom.idpk = zvodpoh.cis_om