Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O0poz

Poznámky

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
prizTyp priz_typ Character(1) Typ klíče
objName obj_name String(30) Název objektu
cisIdpk cis_idpk Long(18) Klíč ID
cisKlic cis_klic String(150) Klíč obecný
poradi poradi Integer(9) Pořadí
druhObsahu druh_obsahu Character(1) Druh obsahu
pozText poz_text String Text poznámky
ucel ucel String(30) Účel
utajeni utajeni Character(1) Stupeň utajení
iko iko String(20) IKO
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam