Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O6a3

Adresář - doplněk

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
cislo cislo Long(16) Číslo firmy
o6a cislo O6a Číslo firmy
polozka1 polozka1 String(60) Položka 1
polozka2 polozka2 String(60) Položka 2
polozka3 polozka3 String(60) Položka 3
polozka4 polozka4 String(30) Položka 4
polozka5 polozka5 String(30) Položka 5
polozka6 polozka6 String(30) Položka 6
polozka7 polozka7 String(30) Položka 7
polozka8 polozka8 String(20) Položka 8
polozka9 polozka9 String(20) Položka 9
polozka10 polozka10 String(20) Položka 10
polozka11 polozka11 String(20) Položka 11
polozka12 polozka12 Long(18) Položka 12
polozka13 polozka13 Long(18) Položka 13
polozka14 polozka14 BigDecimal(18,4) Položka 14
polozka15 polozka15 BigDecimal(18,4) Položka 15
rezervaR rezerva_r String(40)