Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O6e

Číselník okresů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
dkoZnak dko_znak String(2) Kód okresu alfabeticky
dkoNazev dko_nazev String(25) Název okresu
dkoCislo dko_cislo Short(4) Kód okresu numericky
dkoZeme dko_zeme String(2) NUTS - kód země
dkoCisloAn dko_cislo_an String(4) NUTS - kód okresu alfanumericky
dkoZbytek dko_zbytek String(6) NUTS - zbytek