Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Okrkap

Číselník kapitol

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
kap kap String(10) Číslo kapitoly
platnOd platn_od Date(23) Platnost záznamu od
platnDo platn_do Date(23) Platnost záznamu do
nazev nazev String(40) Název kapitoly - zkrácený
popis popis String(80) Popis položky - zkrácený popis
popisDl popis_dl String(250) Úplný popis
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
kodObj kod_obj String(5) Kód pro objednávky