Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída OrnKatastralniUzemi

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
kod kod Integer(6) Kód katastrálního území
nazev nazev String(48) Název katastrálního území
nespravny nespravny Boolean(1) Příznak nesprávnosti
ornObec obec OrnObec Nadřazená obec
platiOd plati_od Date(23) Začátek platnosti
platiDo plati_do Date(23) Konec platnosti