Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník doplňkových adres

Číselník doplňkových adres d0cisa slouží pro evidenci adres, které jsou potřebné pro různé úlohy v podsystémech modulu Lidské zdroje. V současné době jsou využívány tři typy :

  • typ „M*“ - evidence místa výkonu práce
  • typ „VI“ - evidence vzdělávacích institucí pro plán vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb.
  • typ „EV“ - evidence adres institucí, které jsou „nařizujícím orgánem“ pro exekuce a výživné.