Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelský číselník

Soubor Uživatelských číselníků d0cisu obsahuje libovolný počet číselníků, které potom můžete využívat pro svoje individuální potřeby v Osobních údajích zaměstnance d0oso. Typem uživatelského číselníku definujete objekt, který budete chtít sledovat. Jednotlivé číselníky jsou definovány typem a mezerovým klíčem.