Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:oo_davkavzor [2016/09/23 08:18]
orsoftopen:o0:oo_davkavzor [2016/09/23 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vzorová dávka batch_x_vzor.cmd ======
 +
 +rem Davkove spusteni ulohy z Orsoftu Open na serveru - vzorova davka 
 +
 +rem Server jiz musi bezet, RMI port serveru se plni do DRMI_PORT
 +
 +rem Doporucene umisteni davky: opensrv/​data.x/​davky ​
 +
 +rem Doporuceny nazev davky batch_<​x>​_<​akce>​.cmd,​
 +
 +rem                        kde <x> je zkratka (pismeno) podsystemu,
 +
 +rem                        a <​akce>​ je vlastni nazev davky  ​
 +
 +rem                        např. batch_o_aktPriznInsol
 + 
 +rem Vzorovy obsah davky viz nize, je potreba doplnit tyto parametry:
 +
 +rem [nazev] ... popisný název dávky, např. [nazev]=Aktualizace priznaku insolvence
 +
 +rem <​port>​ ... RMI port jiz beziciho serveru, napr. <​port>​=2099
 +
 +rem [-login:<​jmeno>​] ... login uzivatele, napr. [-login:<​jmeno>​]=-login:​23
 +
 +rem <​beanName>​ ... identifikator sluzby, napr. <​beanName>​=o6aDao
 +
 +rem [parametry] ... parametry sluzby, napr. [parametry]=aktualizacePriznakuInsolvence
 +
 +
 +rem [nazev]
 +
 +set ORS_LIBADR=../​../​lib
 +
 +set CLASSPATH=../​cfg
 +
 +set JAVA_OPTS=-DRMI_PORT=<​port>​
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xrs -Xms800m -Xmx1500m -XX:​PermSize=200m
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dfile.encoding=UTF-8
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dors.libadr=%ORS_LIBADR%
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dclassworlds.conf=%ORS_LIBADR%/​opensrv.ini
 +
 +set CLASSPATH=%CLASSPATH%;​%ORS_LIBADR%/​classworlds-1.1.jar
 +
 +chcp 65001
 +
 +java %JAVA_OPTS% org.codehaus.classworlds.Launcher --batch [-login:<​jmeno>​] <​beanName>​ [parametry]
 +
 +exit