Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/cache/f/fd1c38616d5f3a4ebf6e1131ecbd4270.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/meta/orsoftopen/o0/oo_davkavzor.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:oo_davkavzor [2016/09/23 07:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vzorová dávka batch_x_vzor.cmd ======
 +
 +rem Davkove spusteni ulohy z Orsoftu Open na serveru - vzorova davka 
 +
 +rem Server jiz musi bezet, RMI port serveru se plni do DRMI_PORT
 +
 +rem Doporucene umisteni davky: opensrv/data.x/davky 
 +
 +rem Doporuceny nazev davky batch_<x>_<akce>.cmd,
 +
 +rem                        kde <x> je zkratka (pismeno) podsystemu,
 +
 +rem                        a <akce> je vlastni nazev davky  
 +
 +rem                        např. batch_o_aktPriznInsol
 + 
 +rem Vzorovy obsah davky viz nize, je potreba doplnit tyto parametry:
 +
 +rem [nazev] ... popisný název dávky, např. [nazev]=Aktualizace priznaku insolvence
 +
 +rem <port> ... RMI port jiz beziciho serveru, napr. <port>=2099
 +
 +rem [-login:<jmeno>] ... login uzivatele, napr. [-login:<jmeno>]=-login:23
 +
 +rem <beanName> ... identifikator sluzby, napr. <beanName>=o6aDao
 +
 +rem [parametry] ... parametry sluzby, napr. [parametry]=aktualizacePriznakuInsolvence
 +
 +
 +rem [nazev]
 +
 +set ORS_LIBADR=../../lib
 +
 +set CLASSPATH=../cfg
 +
 +set JAVA_OPTS=-DRMI_PORT=<port>
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xrs -Xms800m -Xmx1500m -XX:PermSize=200m
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dfile.encoding=UTF-8
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dors.libadr=%ORS_LIBADR%
 +
 +set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dclassworlds.conf=%ORS_LIBADR%/opensrv.ini
 +
 +set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%ORS_LIBADR%/classworlds-1.1.jar
 +
 +chcp 65001
 +
 +java %JAVA_OPTS% org.codehaus.classworlds.Launcher --batch [-login:<jmeno>] <beanName> [parametry]
 +
 +exit
  
orsoftopen/o0/oo_davkavzor.txt · Poslední úprava: 2016/09/23 07:18 (upraveno mimo DokuWiki)