Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vzorová dávka batch_x_vzor.cmd

rem Davkove spusteni ulohy z Orsoftu Open na serveru - vzorova davka

rem Server jiz musi bezet, RMI port serveru se plni do DRMI_PORT

rem Doporucene umisteni davky: opensrv/data.x/davky

rem Doporuceny nazev davky batch_<x>_<akce>.cmd,

rem kde <x> je zkratka (pismeno) podsystemu,

rem a <akce> je vlastni nazev davky

rem např. batch_o_aktPriznInsol

rem Vzorovy obsah davky viz nize, je potreba doplnit tyto parametry:

rem [nazev] … popisný název dávky, např. [nazev]=Aktualizace priznaku insolvence

rem <port> … RMI port jiz beziciho serveru, napr. <port>=2099

rem [-login:<jmeno>] … login uzivatele, napr. [-login:<jmeno>]=-login:23

rem <beanName> … identifikator sluzby, napr. <beanName>=o6aDao

rem [parametry] … parametry sluzby, napr. [parametry]=aktualizacePriznakuInsolvence

rem [nazev]

set ORS_LIBADR=../../lib

set CLASSPATH=../cfg

set JAVA_OPTS=-DRMI_PORT=<port>

set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xrs -Xms800m -Xmx1500m -XX:PermSize=200m

set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dfile.encoding=UTF-8

set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dors.libadr=%ORS_LIBADR%

set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dclassworlds.conf=%ORS_LIBADR%/opensrv.ini

set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%ORS_LIBADR%/classworlds-1.1.jar

chcp 65001

java %JAVA_OPTS% org.codehaus.classworlds.Launcher –batch [-login:<jmeno>] <beanName> [parametry]

exit