Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelské atributy

Potřebujete-li přidat ke standardně používaným položkám v pořizovacím formuláři další „vlastní“ položky, lze použít funkci s názvem „Uživatelské atributy“. V řádku ikon nad každým pořizovacím formulářem je k dispozici ikona s tímto názvem.

Po kliknutí na ikonu se objeví se pořizovací formulář, ve kterém je nutné postupně zadat všechny nové položky a jejich vlastnosti. Jakmile je zadání úplné, je třeba stisknout tlačítko „Aktivovat“. Tím se automaticky vygeneruje nová záložka k pořizovacímu formuláři (opět s názvem Uživatelské atributy). Tato záložka se zobrazí při dalším vstupu do pořizovacího formuláře. Zároveň jsou nové položky přidány i na konec řádku v seznamu.

S novými položkami je možné pracovat stejným způsobem jako se standardními položkami, tj. jsou k dispozici i pro tiskové výstupy.