Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:finucto [2017/10/16 05:43]
orsoftopen:p0:finucto [2017/10/16 06:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Finanční účetnictví ======
 +Tato volba dovoluje práci na dokladech ve finančním účetnictví. Práce v něm je rozdělena na jednotlivé deníky a další akce nad nimi. Základní deníky jsou:
 +  * deník vydaných faktur
 +  * deník došlých faktur
 +  * deník bankovních dokladů
 +  * deník pokladních dokladů
 +  * deník interních dokladů
 +  * deník objednávek a smluv
 +  * deník platebních a splátkových kalendářů
 +
 +Pro radnice jsou navíc ještě deníky:
 +  * rozpočet
 +  * plán
 +
 +Další akce nad deníky jsou:
 +  * účetní knihy - účetní deník, hlavní knihy
 +  * saldo - finanční i účetní
 +  * uzávěrky - roční, období
 +  * legislativní a uživatelské výkazy
 +  * PAP - pouze pro radnice
 +  * Parametry - čísleníky a konfigurace
 +  * Mimořádné akce