Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:objednavky [2017/10/17 09:25]
orsoftopen:p0:objednavky [2017/10/17 10:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Objednávky a smlouvy ====== 
 +Tato volba umožňuje evidenci smluv a objednávek v systému. Jejich editaci, správu a přehledy.