Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:parametry [2017/10/17 10:01]
orsoftopen:p0:parametry [2017/10/17 11:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Parametry ====== 
 +Tato volba obsahuje dvě podvolby - číselníky a konfiguraci. V jedné lze spravovat číselníky důležité pro finanční účetnictví,​ v druhé nastavovat vše potřebné pro správný chod finančního účetnictví.