Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:rozpocet [2017/10/16 05:54]
orsoftopen:p0:rozpocet [2017/10/16 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Rozpočet ======
 +Tato volba umožňuje práci s rozpočtem, jeho pořízení,​ generování,​ tisk, sledování čerpání a alokací. Dále je zde podvolba na vizualizaci rozpočtu a jeho odeslání na web