Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:saldo [2017/10/17 09:50]
orsoftopen:p0:saldo [2017/10/17 10:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Saldo ====== 
 +V této volbě je možné zobrazit stav pohledávek a závazků k určitému dni, účetní saldo a lze tudy i exportovat data pro BI