Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:ucetniknihy [2017/10/17 09:48]
orsoftopen:p0:ucetniknihy [2017/10/17 10:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Účetní knihy ====== 
 +V této volbě je možné zobrazit různé účetní knihy. Od účetního deníku, kde jsou účetní doklady zobrazeny chronologicky,​ jak šly za sebou, až po hlavní knihu v různých variantách.