Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:uzaverky [2017/10/17 09:52]
orsoftopen:p0:uzaverky [2017/10/17 10:52] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Uzávěrky ====== 
 +Tato volba obsahuje možnosti uzavírat období, jak účetní tak daňové, dále veškeré práce na ročních závěrkách,​ hromadné zaúčtování a inventuru účtů k zvolenému dni.