Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:vykazyuzivatelske [2017/10/17 09:57]
orsoftopen:p0:vykazyuzivatelske [2017/10/17 10:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Uživatelské výkazy ====== 
 +Tato volba umožňuje správu definicí uživatelských výkazů a jejich výpočet, tisk, export atd.