Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:l0_szm_191b [2019/10/24 13:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Prodej - verze 19.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne **24.10.2019**
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 19.1 ====
 +
 +
 +Verze podsystému Prodej 19.1 reaguje na výklad zákona č. 80/2019Sb zveřejněný Finanční správou 14. 10. 2019 a na požadavky zákazníků. Na verzi Prodej 19.1 si uživatel může sám zvolit, jakým způsobem se bude pracovat se zaokrouhlením celkové částky faktury k úhradě. Zda toto zaokrouhlení má nebo nemá vstupovat do daně bez ohledu na způsob úhrady hotovostní / nehotovostní. Toto nastavení lze provést v číselníku „**Úhrady**“.
 +
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 19.1 ====
 +
 +
 +Po instalaci nové verze je nutné zkontrolovat nastavení v číselníku „**Úhrady**“,​ podle kterého se bude řídit, zda částka ze zaokrouhlení bude vstupovat do základu daně nebo nebude.
 +
 +
 +==== 3. Popis provedených změn a oprav ====
 +
 +
 +=== 3.1 Nastavení parametru v číselníku úhrad ===
 +
 +
 +V číselníku „**Úhrady**“ (volba Prodej-Parametry-Ceník_a_číselníky-Ostatní_číselníky-Úhrady),​ je sloupec „Rozdělení Zaokr.“, který řídí rozpad zaokrouhlení na základ a daň na dokladech s příslušnou formou úhrady. **Pokud bude v tomto sloupci znak „K“, bude se zaokrouhlení rozpadat na základ a daň**, pokud není vyplněn, případně sloupec neexistuje, tento rozpad se nebude provádět.
 +
 +{{:​orsoftopen:​l0:​szm:​l1901b01.png?​500}}
 +
 +Pokud sloupec „Rozdělení Zaokr.“ v číselníku nevidíte a budete vyžadovat rozpad zaokrouhlení na základ a daň, je potřeba upravit parametry číselníku tak, aby se sloupec zobrazil. O tuto úpravu můžete požádat naše konzultanty,​ případně si ji provést ve správě číselníků.
 +
 +Ve správě číselníků (volba Kmenová_data-Parametry-Číselníky-Správa_číselníků) vyberete filtrem číselník R0ZPPLAT#, zvolíte opravu záznamu a kolonku „Parametry“ upravíte:
 +
 +hodCiselnS1:​Kód způsobu platby;​hodCiselnS2:​Platba faktury;​hodCiselnS3:​Rozdělení Zaokr.;
 +
 +{{:​orsoftopen:​l0:​szm:​l1901b02.png?​500}}
 +
 +Po uložení záznamu by se vám číselník Úhrad po přenačtení měl zobrazovat již s novým sloupcem.
 +
 +=== 3.2 Zaokrouhlení faktury ​ ===
 +
 +Zaokrouhlení celkové částky k úhradě zůstává k dispozici na všech typech prodejních dokladů. Dochází ovšem k různému rozúčtování tohoto zaokrouhlení na dokladech **nyní podle nastavení v číselníku „Úhrady“**. Výpočty, zaúčtování a tisky dokladů zůstávají nezměněny a jsou poplatné předchozí verzi 19.1.