Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_181 [2018/10/30 08:03] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 18.1 ======
 +
 +===== AKTUALIZACE - 2.11.2018 =====
 +V Adresáři (tabulka O6A) přibyla ve struktuře věty **nová položka Obchodní název** (atribut dkaObchNazev). Dříve byl obchodní název pouze v tzv. dotahovaných datech, což neumožňovalo dle něho třídit a filtrovat. Nyní je obchodní název přímo na větě a **standardní třídění a filtrovaní je umožněno**. Atribut je již použit v systémových pohledech O6a (Adresář), O6aCrm (Obchodní vztahy) a O6aDkx (Adresář v Orfertu). Pokud se má atribut použít také v uživatelských pohledech, je třeba v seznamu i detailu nahradit vazbu na "dotahovanaData.obchNazev" vazbou na "dkaObchNazev". 
 +
 +===== AKTUALIZACE - 28.9.2018 =====
 +JDBC ovladač pro Oracle byl povýšen z verze //12.1.0.2// na verzi //12.2.0.1//. Důvodem je určitá nekompatibilita staršího ovladače v některých kombinacích nastavení. Nový ovladač je použitelný pouze s javou verze 1.8, nefunguje se staršími verzemi javy. Takže je nutné zkontrolovat, že serverová část Orsoftu Open běží na javě 1.8. Dle našich doporučení by již všichni zákazníci měli používat javu 1.8, takže se jedná o formální kontrolu. V případě potřeby se lze obrátit na naše oddělení ZSW. 
 +
 +===== AKTUALIZACE - 21.9.2018 =====
 +**Práce s čipovými kartami a cryptotokeny** V této verzi je oficiálně přidána podpora pro podepisování čipovými kartami a tokeny. Požadavky eIDAS. Více viz **//[[:orsoftopen:o0:konfig:konfig_krypto|Konfigurace kryptografie]] // ** 
 +
 +===== AKTUALIZACE - 7.9.2018 =====
 +**Kontrola zveřejnění účtu** v Registru plátců DPH byla upravena tak, že se v registru hledá jak tuzemský tvar bankovního spojení, tak i mezinárodní tvar IBAN. Tj. z hlediska kontroly zveřejnění se bankovní spojení v tuzemském tvaru a ve tvaru IBAN považují za totožná. prava se týká kontroly při pořizování účtu i hromadné akce "Aktualizace spolehlivosti plátců DPH".
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2017
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské  zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]].  Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 +
 +1) Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.
 +
 +
 +2) Po instalaci verze 18.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.
 +
 +
 +3) V //Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Naše firma// vyplňte do položky //Číslo firmy// číslo, pod kterým je vaše firma vedena v //Adresáři//. Pokud vaši firmu v adresáři zatím nemáte, tak ji tam nejdříve doplňte. Viz též kap. 3.1.
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +
 +=== 3.1. Naše firma ===
 +
 +
 +V //Kmenová data/Parametry/Konfigurace// byla původní volba //daje o firmě// nahrazena volbou **//[[:orsoftopen:o0:konfig:onasefirma|Naše firma]] // **. V této volbě se spravují obdobně jako doposud informace o firmě, která Orsoft Open provozuje. Nově se editují pouze údaje, které nelze spravovat v Adresáři firem. Ostatní údaje se dotahují z Adresáře podle vyplněného čísla firmy.
 +
 +
 +=== 3.2. Adresář ===
 +
 +
 +Dochází k dílčím změnám ve struktuře tabulky O6A v souvislosti s novými požadavky na funkcionalitu. Změny se týkají převážně úlohy CRM.
 +
 +
 +Novinky oproti verzi 17 jsou následující.
 +
 +
 +== 3.2.1. Informace ==
 +
 +
 +Přibyla záložka **[[:orsoftopen:o0:adresar:o6a2|Informace]] **, kde lze editovat údaje o zápisu firmy v Obchodním rejstříku.
 +
 +
 +== 3.2.2. Další adresy ==
 +
 +
 +Nově se při uložení **hlavní adresy** na záložce //Základní údaje// tato adresa propíše do //Dalších adres// **jako fakturační adresa**. Fakturační adresu nelze založit přímou editací ze záložky //Další adresy//.
 +== 3.2.3. Radniční pohled ==
 +
 +
 +Pro Radnice vznikl nový systémový pohled O6aRad, který umožňuje rozlišovat dva typy záznamu, a to "**//Podnikatelský subjekt// **" a "**//Občan// **". Pohled má pro každý z těchto typů záznamu specifický obsah a vzhled obrazovky detailu.
 +=== 3.3. Kurzovní lístek ===
 +
 +
 +== 3.3.1. Stahování kurzů ostatních měn ==
 +
 +
 +Dosud bylo možné z Orsoftu Open stahovat tzv. kurzy devizového trhu, které obsahují vybrané nejčastěji používané měny a pro něž se kurzy vyhlašují každý pracovní den. Nyní přibyla možnost stahovat také tzv. **kurzy ostatních měn**, které obsahují méně často používané měny a neobsahují již standardní kurzy devizového trhu viz výše. Kurzy se vyhlašují jednou měsíčně v poslední pracovní den kalendářního měsíce s platností pro celý následující kalendářní měsíc. Stahovat kurzy ostatních měn má smysl pouze tehdy, když některou z jeho měn potřebujete. Kurzy ostatních měn se stahují ve volbě **//Stažení a import// **, kde se vybere typ importu "**ČNB - ostatní kurzy**".  Při nočním **[[:orsoftopen:o0:kurzlistek:o9a-stazeni|stahování kurzů]] ** lze v rámci jedné dávky nastavit stahování standardních kurzů i kurzů ostatních měn. Kurzy ostatních měn se stahují z odlišné adresy, ta je součástí nové vzorové kopie ourl.xml (věta s klíčem "o9iost"). Proto je potřeba provést **doplnění číselníku internetových adres** z této kopie (ve volbě //Administrace/Mimořádné akce/Import-export dat/Import/ourl_vzor.xml//).
 +== 3.3.2. Výběr měn ==
 +
 +
 +Pokud se mají stahovat pouze vybrané měny, je potřeba po spuštění volby //Stažení a import// zaškrtnout možnost **//Vybrat měny// ** a v následné nabídce požadované měny zatrhnout. Zatržení se pro uživatele automaticky zapamatuje.
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části
  
orsoftopen/szm/o0_szm_181.txt · Poslední úprava: 2018/10/30 08:03 (upraveno mimo DokuWiki)