Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_181 [2018/10/30 08:03] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 18.1 ======
 +
 +===== AKTUALIZACE - 2.11.2018 =====
 +V Adresáři (tabulka O6A) přibyla ve struktuře věty **nová položka Obchodní název** (atribut dkaObchNazev). Dříve byl obchodní název pouze v tzv. dotahovaných datech, což neumožňovalo dle něho třídit a filtrovat. Nyní je obchodní název přímo na větě a **standardní třídění a filtrovaní je umožněno**. Atribut je již použit v systémových pohledech O6a (Adresář),​ O6aCrm (Obchodní vztahy) a O6aDkx (Adresář v Orfertu). Pokud se má atribut použít také v uživatelských pohledech, je třeba v seznamu i detailu nahradit vazbu na "​dotahovanaData.obchNazev"​ vazbou na "​dkaObchNazev"​. ​
 +
 +===== AKTUALIZACE - 28.9.2018 =====
 +JDBC ovladač pro Oracle byl povýšen z verze //​12.1.0.2//​ na verzi //​12.2.0.1//​. Důvodem je určitá nekompatibilita staršího ovladače v některých kombinacích nastavení. Nový ovladač je použitelný pouze s javou verze 1.8, nefunguje se staršími verzemi javy. Takže je nutné zkontrolovat,​ že serverová část Orsoftu Open běží na javě 1.8. Dle našich doporučení by již všichni zákazníci měli používat javu 1.8, takže se jedná o formální kontrolu. V případě potřeby se lze obrátit na naše oddělení ZSW. 
 +
 +===== AKTUALIZACE - 21.9.2018 =====
 +**Práce s čipovými kartami a cryptotokeny** V této verzi je oficiálně přidána podpora pro podepisování čipovými kartami a tokeny. Požadavky eIDAS. Více viz **//​[[:​orsoftopen:​o0:​konfig:​konfig_krypto|Konfigurace kryptografie]] // ** 
 +
 +===== AKTUALIZACE - 7.9.2018 =====
 +**Kontrola zveřejnění účtu** v Registru plátců DPH byla upravena tak, že se v registru hledá jak tuzemský tvar bankovního spojení, tak i mezinárodní tvar IBAN. Tj. z hlediska kontroly zveřejnění se bankovní spojení v tuzemském tvaru a ve tvaru IBAN považují za totožná. prava se týká kontroly při pořizování účtu i hromadné akce "​Aktualizace spolehlivosti plátců DPH".
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2017
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské ​ zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. ​ Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 +
 +1) Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.
 +
 +
 +2) Po instalaci verze 18.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.
 +
 +
 +3) V //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Naše firma// vyplňte do položky //Číslo firmy// číslo, pod kterým je vaše firma vedena v //​Adresáři//​. Pokud vaši firmu v adresáři zatím nemáte, tak ji tam nejdříve doplňte. Viz též kap. 3.1.
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +
 +=== 3.1. Naše firma ===
 +
 +
 +V //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace//​ byla původní volba //daje o firmě// nahrazena volbou **//​[[:​orsoftopen:​o0:​konfig:​onasefirma|Naše firma]] // **. V této volbě se spravují obdobně jako doposud informace o firmě, která Orsoft Open provozuje. Nově se editují pouze údaje, které nelze spravovat v Adresáři firem. Ostatní údaje se dotahují z Adresáře podle vyplněného čísla firmy.
 +
 +
 +=== 3.2. Adresář ===
 +
 +
 +Dochází k dílčím změnám ve struktuře tabulky O6A v souvislosti s novými požadavky na funkcionalitu. Změny se týkají převážně úlohy CRM.
 +
 +
 +Novinky oproti verzi 17 jsou následující.
 +
 +
 +== 3.2.1. Informace ==
 +
 +
 +Přibyla záložka **[[:​orsoftopen:​o0:​adresar:​o6a2|Informace]] **, kde lze editovat údaje o zápisu firmy v Obchodním rejstříku.
 +
 +
 +== 3.2.2. Další adresy ==
 +
 +
 +Nově se při uložení **hlavní adresy** na záložce //​Základní údaje// tato adresa propíše do //Dalších adres// **jako fakturační adresa**. Fakturační adresu nelze založit přímou editací ze záložky //Další adresy//.
 +== 3.2.3. Radniční pohled ==
 +
 +
 +Pro Radnice vznikl nový systémový pohled O6aRad, který umožňuje rozlišovat dva typy záznamu, a to "​**//​Podnikatelský subjekt// **" a "​**//​Občan//​ **". Pohled má pro každý z těchto typů záznamu specifický obsah a vzhled obrazovky detailu.
 +=== 3.3. Kurzovní lístek ===
 +
 +
 +== 3.3.1. Stahování kurzů ostatních měn ==
 +
 +
 +Dosud bylo možné z Orsoftu Open stahovat tzv. kurzy devizového trhu, které obsahují vybrané nejčastěji používané měny a pro něž se kurzy vyhlašují každý pracovní den. Nyní přibyla možnost stahovat také tzv. **kurzy ostatních měn**, které obsahují méně často používané měny a neobsahují již standardní kurzy devizového trhu viz výše. Kurzy se vyhlašují jednou měsíčně v poslední pracovní den kalendářního měsíce s platností pro celý následující kalendářní měsíc. Stahovat kurzy ostatních měn má smysl pouze tehdy, když některou z jeho měn potřebujete. Kurzy ostatních měn se stahují ve volbě **//​Stažení a import// **, kde se vybere typ importu "​**ČNB - ostatní kurzy**"​. ​ Při nočním **[[:​orsoftopen:​o0:​kurzlistek:​o9a-stazeni|stahování kurzů]] ** lze v rámci jedné dávky nastavit stahování standardních kurzů i kurzů ostatních měn. Kurzy ostatních měn se stahují z odlišné adresy, ta je součástí nové vzorové kopie ourl.xml (věta s klíčem "​o9iost"​). Proto je potřeba provést **doplnění číselníku internetových adres** z této kopie (ve volbě //​Administrace/​Mimořádné akce/​Import-export dat/​Import/​ourl_vzor.xml//​).
 +== 3.3.2. Výběr měn ==
 +
 +
 +Pokud se mají stahovat pouze vybrané měny, je potřeba po spuštění volby //Stažení a import// zaškrtnout možnost **//Vybrat měny// ** a v následné nabídce požadované měny zatrhnout. Zatržení se pro uživatele automaticky zapamatuje.
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části