Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0r_szm_191 [2019/11/29 09:24]
orsoftopen:szm:p0r_szm_191 [2019/12/13 11:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Finanční účetnictví rozpočtové - verze 19.1 ======
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 6.12.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - Oprava - v případě zahraničních plateb (nemají bankovní spojení) se spárovala platba pouze s fakturou, chybělo spárování s příkazem k úhradě.
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - Oprava - při stornu pokladního dokladu spadajícího do uzavřeného období se neobjevilo upozornění na uzavřené období a možnost zadat datum storna v otevřeném období
 +    - Nové - na pokladních položkách se nebudou nabízet kontace (druhy plateb), které nemají text. Nutno zadat v konfiguraci pro pokladny.
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 6.12.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 29.11.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +    - Oprava - procento poměru pro DPH z dokladu se nepřebíralo do rozúčtování
 +    - Oprava - při úpravě daňových údajů na rozúčtování se program dotazoval na datum, do kterého se má oprava zapsat i v případě, že bylo daňové období otevřeno.
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - Nové - Podpora při dohledávání chyb - Kontrola účtů obsažených v definici výkazu na hlavní knihu. Spouští se ve volbě Legislativních výkazů - Definice výkazů a kontrol - ikona Další. O kontrole se tiskne protokol. Kontroluje se, zda všechny účty hlavní knihy jsou obsaženy ve výkazech a zda v konkrétním výkazu není účet použit více než jednou (bez ohledu na zdroj/typ hodnot v elementárních řádcích)
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 29.11.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 15.11.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - Oprava - k platbě zálohového listu se nezobrazoval související daňový doklad.
 +    - 
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +    - Oprava -  při přiřazování pokladních dokladů ke sloučené platbě se nově vzniklým řádkům nepřiřadila kontace, pokud v číselníku pro platby předpisů bylo nalezeno více vyhovujících řádků. Nyní se u těchto řádků zkontroluje,​ zda mají shodnou kontaci pro banku, a pokud ano, kontace se doplní. Pokud ne, kontace zůstane nepřiřazena a je třeba ji doplnit ručně.
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - Oprava - za určitých podmínek docházelo k pořizování položek pokladny k jinému pokladnímu dokladu
 +    - Oprava - neaktualizoval se stav při platbě kartou a při ukládání editované hlavičky dokladu
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 15.11.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 8.11.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - Oprava - pokud byl doklad přiřazen jako související s jiným dokladem, a  byla pořízena oprava typu dokladu, pak se neodřadily související doklady.
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - Oprava- bankovní položce, která neměla kontaci ani rozúčtování,​ se nepřiřadil stav Nepřipraveno
 +    - Oprava - informace o platbě neodcházela do Geovapu v případě, že na doklad bylo vybráno více poplatníků při jednom výběru z tabulky poplatníků
 +    - Oprava - pokud bylo na pokladním dokladu jméno plátce navíc než 50 znaků, pak při výběru do rozpadu sloučené platby z pokladny při zápisu příjmení do textu rozpadlého řádku bankovní položky skončil program chybou.
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +    - Oprava - pokud se opravoval účetní zápis v otevřeném účetním období a přitom bylo uzavřeno období DPH, chybně se zobrazoval dotaz na období, do kterého si přejete provést opravu. Nyní se dotaz nezobrazuje.
 +    - Nové - zařazena nová sestava Předvaha jednoduchá. Je k dispozici pod ikonou Tisky ve volbě Hlavní kniha.
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +    - Nové - **PAP se uzavírá současně s účetnictvím**,​ tzn. pokud je uzavřené účetní období, pak považujeme i PAP informace za uzavřené. V důsledku to znamená. že nejde uzavřít období, pokud jsou chybně informace pro PAP. Pokud uzavíráte účetní období měsíčně,​ mohla by u Vás nastat situace, kdy pod minulou verzí bylo uzavřeno účetní období bez kontroly PAP - PAPy mohly být chybné. Ovšem po instalaci této verze již půjdou PAPy opravit jen s vygenerováním mínusové věty a opravené věty do otevřeného období. V případě, že po instalaci této verze máte chybné PAP informace v uzavřeném období, doporučuji otevřít období, opravit PAPy a znovu období uzavřít. U uživatelů,​ kteří uzavírají čtvrtletně,​ by tato situace neměla nastat.
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 8.11.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 24.10.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +
 +    - Oprava - při výpočtu upraveného plánu se nerespektoval datum k, vždy se počítalo k 31.12.
 +    - Nová sestava nad plánem - s možností výběru dimenzí i sloupců
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - Oprava - spárování vydané faktury se zápočtem - opraven výpočet obnosu zbývá při vyhodnocování interních dokladů s dvěma saldokontními účty proti sobě (chybně bylo znaménko)
 +    - Oprava - při výběru bankovního spojení z Adresáře se nedotáhlo na fakturu číslo firmy a její název, faktura pak nešla uložit.
 +    - Doplnění - informativní hláška v případě, že se pořizuje doklad s jinými parametry, než je nastavený filtr (doklad po uložení pak není vidět v browsu)
 +    - Nové - je vytvářen archiv adresáře pro udržení historie firmy v případě důležitých změn v identifikacích dodavatele/​odběratele. Naplnění archivu adresáře se provádí v několika krocích a kontrolami, proto ho provede dálkovou správou konzultant.
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - Oprava- při hromadném okontování bankovní soupisky se neodesílaly platby do Geovapu
 +    - Oprava - při zrušení platby se informace o stornu platby odesílala do Geovapu 2x.
 +    - Doplnění - informativní hláška v případě, že se pořizuje doklad s jinými parametry, než je nastavený filtr (doklad po uložení pak není vidět v browsu)
 +    - Nové - možnost přihrání avíz z platebních karet z ČSOB ve struktuře xml (na objednávku)
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - Doplnění - informativní hláška v případě, že se pořizuje doklad s jinými parametry, než je nastavený filtr (doklad po uložení pak není vidět v browsu)
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +    - Doplnění - informativní hláška v případě, že se pořizuje doklad s jinými parametry, než je nastavený filtr (doklad po uložení pak není vidět v browsu)
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 24.10.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 11.10.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - Oprava- při výběru k úhradě konkrétní faktury přes ikonu "​Zaplatit"​ v "​Došlých fakturách"​ se vygeneroval příkaz k úhradě ve formátu SEPA, který nešlo v příkazech k úhradě opravit.
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - Oprava - zápis příznaku tisku s případnými souvisejícími akcemi (např. zápis do Geovap) byl přesunut před vyvolání vlastního tisku.
 +    - Oprava - při smazání celého pokladního dokladu bylo doplněno odesílání storna do Geovap od všech položek smazaného dokladu, které byly exportovány do Geovapu.
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +    - Oprava - při změně souvztažnosti (a tím změně daňové skupiny) na rozúčtování se nezměnily další údaje související s daňovou skupinou
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +    - Oprava - při ruční změně PAP účtu se nesmazal původní druh pohybu
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - Oprava - pro výkaz Příloha opraven výstup do xml pro část B3 (nenabírala se hodnota, pouze text).
 +    - Oprava - Souhrnné hlášení - při úpravě definice pro Souhrnné hlášení se hlavička výkazu uložila i do databáze vypočtených výkazů.
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 11.10.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 4.10.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - Oprava - nešlo smazat položku schváleného platebního kalendáře v účetně otevřeném období (došlé faktury). Nyní je umožněno zneplatnění splátky ve schváleném platebním kalendáři se současným vystornováním předpisu v deníku faktur
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - Nové - generování haléřového vyrovnání pro pokladní doklady
 +    - Oprava - pokud se zakládala kontaci přímo z pokladny, tak se nově založená kontace nenabízela k výběru do pokladny ihned, ale muselo se vyskočit z číselníku kontací a znovu do něj naskočit.
 +    - Oprava - chyba při odesílání do Geovapu v případě, že byla položka pokladny pořízena s kontací pro export do Geovapu, ale s neexistujícím VS. Při smazání položky se podle VS nenašel zápis v číselníku pro platby předpisů a export storna se neprovedl. Bylo doplněno hledání v číselníku podle kontace.
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +    - Oprava - výpis protokolu o nezaúčtovaných větách při uzavírání období. Přidány kontroly za účetní věty, které jsou z uzavřeného období, ale měnil se na nich stav.
 +    - Doplnění - rozdělení haléřového vyrovnání na hlavní a hospodářskou činnost v konfiguraci
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +    - Oprava - ve stavu pohledávek a závazků ke dni se chybně napočítával zápočet (dvojnásobek).
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 4.10.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 27.9.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - Oprava - při stornu došlé faktury, ke které byla pořízena alokace rozpočtu, se neprovedlo storno alokace
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +    - Oprava - u faktur vydaných, které se vystavují přímo přes pohledávky-vydané faktury, se IČO transakce doplnilo podle odběratele zadaného na faktuře, přestože v účtovém rozvrhu je zadáno IČO 111.
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 30.9.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 13.9.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +    - Nová funkce ve volbě Rozpočet-přehled - ikona Nerovnosti RS pro faktury zobrazí faktury, které mají v alokaci uvedenou jinou rozpočtovou skladbu než na platbě této faktury
 +    - Nová sestava ve volbě Rozpočet i Rozpočet přehled - Tisky - Rozpočet-volitelný výběr z rozpočtů a skutečnosti. Sestava umožní výběr třídění,​ součtování a sloupců. Do sloupců zatím nabízíme rozpočet schválený,​ upravený a skutečnost,​ procenta a rozdíl. Sestava vystupuje do Excelu.
 +    - Oprava - v sestavách s volitelným tříděním a součtováním se chybně třídilo za nástroj financování
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - Oprava - v uzavřeném daňovém období se mínusový účetní zápis generoval s datem DPH do otevřeného období, nikoli s datem DPH stornovaného řádku (původní datum). Příznak dodatečného DPH byl v pořádku.
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - Oprava - při přiřazování pokladních dokladů k sloučené bankovní položce (platba kartou) dostaly rozpady příznak sloučené platby a následně se nezapočítaly do zůstatků a obratů - z deníku
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - Nové - Na základě konfigurace pro pokladnu lze kopírovat účel platby do poznámky
 +    - Oprava - doklad, který neměl na položce vyplněn variabilní symbol, se neoznačil jako vytištěný,​ přestože tisk proběhl.
 +    - Změna výpočtu DPH u pokladních dokladů dle platných legislativních změn. Pro nastavení změny výpočtu je třeba zapnout parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek - DPH dle zákona 80/2019 Sb. Výpočet dle nových podmínek proběhne pro doklady, které mají datum DPH větší jak 09/2019 a je současně zapnut parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek, to znamená, že novým způsobem budou počítány doklady od 10/2019. Změny se týkají pořizování dokladů a kontrolních sestav DPH, kde se vyčíslují rozdíly proti pořízenému záznamu. Hodnota u pokladních dokladů se již nepočítá shora pomocí koeficientu (21/​121,​15/​115,​10/​110),​ ale nově - celková částka/​1,​21 (příp. 1,15 nebo 1,10) %%*%% 0,21 (0,15 nebo 0,10).
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +    - Při připojení souvisejícího dokladu na interním dokladu se neaktualizovala hlavička s dotaženými údaji z přiřazovaného dokladu.
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - Změna - Kontrolní hlášení od 1. 10. 2019 se týká vyplnění oddílu A.4. a B2. (dosud § 44 ZDPH). Od 1. 10. 2019 dochází k přejmenování této položky na „Opravy u nedobytné pohledávky“. Tato položka bude vyplňována v případě, že nastaly skutečnosti pro provedení opravy základu daně a daně u nedobytné pohledávky. Naplnění tohoto sloupce se nyní bude řídit podle § 46 a násl. zákona o DPH (např. zahájení exekuce, zahájení insolvenčního řízení). Změna se týká i struktury souboru XML, kde nabývá hodnot:"​N"​ – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky,​ "​P"​ – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH, "​A"​ – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019. Vzhledem k tomu, že nemáme dostupné informace o tom, že firma v insolvenci má povolenou reorganizaci,​ bude třeba naplnit výše uvedenou položku ručně až po načtení souboru xml na Daňovém portále Finanční správy.
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 13.9.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 23.8.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +    - oprava - tvorba klikacího rozpočtu na MS SQL
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - Import předpisů z Geovapu -přepracován protokol o importu předpisů
 +    - Oprava - Při vytvoření došlé faktury se do poznámky na Rozúčtování automaticky vyplnila "​Konfigurace U" i přesto, že v poznámce na hlavičce faktury nic vyplněno není.
 +    - Oprava - Změna datumu DPH na hlavičce nevyvolala kontrolu na uzavřené období DPH
 +    - Opraven výpočet obnosu zbývá v rozúčtování vydané faktury. Chyba nastávala, pokud byl na hlavičce faktury uveden zálohový účet 314 nebo 324. Současně byla doplněna aktualizace účetního stavu při opravě hlavičky faktury.
 +    - Oprava - při pořizování došlých faktur se dotahuje IBAN podle bankovního účtu a kódu banky.
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - oprava: zohledněn typ karty VISA při dohledávání pokladen ke sloučené platbě kartou
 +    - při pořízení položky bankovního výpisu bez vyplněné kontace a bez vazby na fakturu se nově generuje částečné rozúčtování s předvyplněným účtem z hlavičkové věty a vyžaduje se vyplnění protiúčtu a dalších povinných údajů
 +    - oprava nápočtu obratů na hlavičku banky u sloučených plateb. Když je v konfiguraci banky nastaveno "​čtovat sloučenou platbu",​ tak se do obratů napočítá pouze sloučená platba a nezapočítají se související dílčí platby. Pokud je nastaveno sloučenou neúčtovat,​ tak se započítají pouze dílčí platby a sloučená se nezapočítá.
 +    - Při rozpadu sloučené banky kartou se v číselníku pro platby předpisů hledají kontace pro dílčí platby tak, že se od stínového kódu kontace odmaže počáteční „K“.
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - změna v komunikaci s Geovapem - platba se do tabulky plateb pro Geovap zapisuje až v okamžiku tisku dokladu, nikoli při uložení každé jednotlivé položky. Změna nastala z důvodu odesílání plateb uskutečněných platební kartou. Opravy a storna se posílají i nadále okamžitě po uložení položky dokladu.
 +    - pravy pro platby kartou: při nastavení konfigurace pokladny „Neúčtovat platby kartou"​. Při zvolení platby kartou se k základnímu kódu kontace předsadí písmeno „K“. Tato stínová kontace musí existovat v číselníku kontací ​ a musí být „neúčtovat“ a bez vazby na externí systém. Stínová kontace se uloží na položku pokladního dokladu a odmaže se existující rozúčtování. Při tisku takového dokladu placeného kartou neodcházejí platby do Geovap.
 +    - Pokud se liší na hlavičce pořízeného pokladního dokladu ulice, PSČ nebo obec od údajů navázané věty v adresáři firem, tak je položen dotaz na aktualizaci adresáře a při kladné odpovědi se údaje z pokladního dokladu propíšou do adresáře.
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +    - Oprava chybného nápočtu HV do uhrazeného obnosu
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - sestavy k DPH - oprava znaménka u PDP u základu i daně - nyní se znaménko přebírá podle znaménka u tuzemského obnosu na primárním dokladu
 +    - změna - do kontroly IČ na ARES byla přidána kontrola na vlastní IČO (podle konfigurace Naše firma). Kontrolují se všechny PAP účty kromě povolených.
 +    - Oprava plnění parametrů pro tisk sestavy k výkazu kontrolního hlášení podle typu hlášení. Dosud tam bylo vždy "​Řádné",​ může být i "​Následné"​.
 +    - Do tisku kontrolní sestavy kontrolního hlášení k legislativnímu výkazu se nyní vybírají pouze zaúčtované doklady.
 +    - Doplnění rekapitulace za řádky výkazu DPH do kontrolní sestavy DPH a související úpravy
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 13.9.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 19.7.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - do alokace rozpočtu se přebírá automaticky analytický účet banky z faktury, pokud se rozpočtuje i na účet.
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - oprava - u ručně pořízeného výpisu, jehož položky se párují s fakturami (není použita kontace) se špatně nastavil stav Nepřipraveno. Opraveno na stav Připraveno.
 +    - pro rozúčtování sloučené platby (platba kartou na pokladně) je umožněno vybírat do rozpadu z pokladních dokladů
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - oprava - export vytvořených výkazů do Excelu (Zobraz výkaz, ikona Excel)
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 19.7.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 12.7.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - nová úloha - pro vystavené faktury připravena funkce pro výpočet a zaúčtování opravných položek.
 +    - úprava - pokud se po změně typu dokladu na faktuře nepožaduje smazání a nové vygenerování rozúčtování,​ tak se nebude otevírat automaticky záložka Rozúčtování.
 +    - oprava - import z Fakturace nevyplňoval oddíl kontrolního hlášení pro režim PDP do rozúčtování
 +    - oprava - při stornu faktury se do data DPH nově přebírá datum vytvoření storna
 +    - úprava - do protokolu o přihrání předpisů z Geovapu přidán mezisoučet za kód poplatku a opraven nápočet počtu importovaných dokladů
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 12.7.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 4.7.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - oprava - při změně kontace (druhu platby na pokladně) se automaticky nezměnil účel platby, dotahovaný z názvu kontace.
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +- oprava - Výkaz Příloha - seznam majetku oceněného 1,-Kč. Do tohoto seznamu byl upraven původní import z Majetku tak, že se nevybírají všechny karty majetku s pořizovací cenou 1,-Kč, ale jen takové karty, které mají na druhé záložce karty majetku zaškrtnutý příznak tabulky D1 Přílohy (majetek oceněný dle §25 odst.1 písm.k) zákona č.563/1991 ve výši 1,-Kč
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 3.7.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 18.4.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - doplnění - u faktur importovaných z Geovapu je možno rozlišit i
 +      - zvýšení daně (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat Z, a kontaci pro zvýšení daně)
 +      - exekuční náklady (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat E, a kontaci pro exekuční náklady)
 +      - úrok/​penále (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat P, a kontaci pro úrok/​penále)
 +      - odpis (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat O, a kontaci pro odpis)
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +    - opraven výpočet počátečních stavů PAP s identifikátorem veřejné zakázky do tabulky X
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +    - oprava - pro doložení nesaldokontních účtů doplněn nápočet počátečního stavu
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 17.4.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 12.4.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - oprava - při změně kontace na došlé faktuře se rozúčtování maže na dotaz (generovat nové rozúčtování?​),​ před opravou se smazalo rozúčtování automaticky.
 +    - doplnění - u faktur importovaných z Geovapu je možno rozlišit i náklady řízení (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat N, a kontaci pro náklady řízení)
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - oprava - do generovaného rozúčtování banky se účetní datum plní podle konfigurace (datum platby nebo datum výpisu)
 +    - oprava - u platby k došlému dobropisu se do rozúčtování stahoval saldokontní účet z faktury s chybným znaménkem
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - oprava - k pokladnímu dokladu se nedotáhlo pro PAP IČO A/P 00000111, pokud spárovaná faktura byla bez IČO
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 12.4.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 5.4.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - oprava - k faktuře nešel přiřadit související doklad (zálohový list). Program hlásil Nepředpokládanou výjimku.
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - oprava Příkazy k úhradě - chybný výpočet obnosu zbývá (datově závislé)
 +    - oprava Příkazy k úhradě - opravena práce s dobropisy
 +    - oprava dotahování účetního stavu do hlavičky banky pro ručně pořizované měsíční výpisy
 +    - oprava - při ručním pořízení banky se automaticky nedotáhly údaje z faktury
 +    - doplnění - připraven nový ABO formát pro Creditas (příkazy k úhradě)
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +    - oprava - import ze struktury 5, 6, G nezapisoval PAP účet a IČ AP
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +    - doplnění - Hromadné zaúčtování - podpora rozlišení oprávnění při výběru podle deníku dokladů do hromadného zaúčtování dokladů
 +    - oprava - Hromadné zaúčtování - pokud v číselníku Převodník bankovních účtů bylo nastaveno číslování každého řádku bankovní soupisky samostatným číslem dokladu, pak Hromadné zaúčtování se neprovedlo.
 +    - oprava - při Hromadném zaúčtování banky se v protokolu tiskly i doklady, které již byly zaúčtovány dříve
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +    - oprava - Prohlížení a opravy PAP - automatická oprava končila chybou - opraven test na numeričnost IČO
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - doplnění - možnost vytvářet xml výkazy pro CSIS do jiného adresáře na serveru než Výměnný (common)
 +
 +
 +Postup: do konfigurace Výkazy je nutné zadat jiný adresář včetně cesty. Do tohoto adresáře se budou ukládat xml pro CSIS nebo kraj. Pokud nebude v konfiguraci adresář vyplněn, bude se standardně ukládat jako dosud podle nastavení v konfiguraci cest (Výměnný).
 +
 +
 +    - oprava - Příloha pro CSIS ve formátu xml - odesílala se navíc i informace o výkazu Garance a Partnerství (správně se odesílá jen k 31.12).
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 5.4.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 29.3.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - oprava - při ruční opravě účtu pokladny na účet pro platbu kartou se neaktualizoval PAP účet
 +
 +
 +**4. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**5. Hlavní kniha** ​
 +
 +
 +**6. PAP** 
 +
 +
 +    - oprava - v nápočtu PAPu pro opravy a prohlížení se u účtů s povinným vyplněním IČO transakce vyžadovalo i IČO A/P
 +
 +
 +**7. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - oprava - při výpočtu výkazu chyběl parametr pro činnost u nápočtu hlavní knihy a proto neproběhl výpočet výkazu
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 29.3.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 22.3.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - při dotahování předpisu (faktur) do platby se berou v úvahu jen nezaplacené faktury
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - oprava - účetní stav na hlavičce pro výpisy za období delší než 1 den se řídí podle konfigurace banky. Pokud je nastaveno účtovat podle data výpisu, počítá ​    se účetní stav za den výpisu, při nastavení účtovat podle data platby se počítá účetní stav od nejnižšího data platby na výpise
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - umožněn přepis datumu vystavení i u vytištěného dokladu v otevřeném období bez změny v rozúčtování (jen s promítnutím nového datumu) pro speciální přezdívku
 +    - oprava - při automatické změně účtu pokladny na účet pro platbu kartou se neaktualizoval PAP účet
 +    - párování pokladny s fakturou pro typ dokladu na kontaci Pokladna příjem ostatní a pokladna výdej ostatní - nebude se párovat, jen přebírat údaje z faktury
 +    - obnos zbývá z vydané faktury se přebere na pokladnu vždy v absolutní hodnotě (chyba u vratek nebo kontací neúčtovat)
 +    - při přebírání variabilního symbolu z Geovapu přibyla kontrola na numeričnost a rozsah
 +
 +
 +**4. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**5. Hlavní kniha** ​
 +
 +
 +    - ve výběrových kritériích pro výpočet hlavní knihy přibyla možnost výběru za činnost (hlavní, hospodářskou)
 +    - u tisků rozlišení ikonou podle toho, zda se tiskne sestava jen z údajů vyfiltrovaných v browse nebo ze všech údajů
 +
 +
 +**6. PAP** 
 +
 +
 +    - u účtů s povinným vyplněním IČO transakce se doplňovalo i IČO A/P
 +
 +
 +**7. Výkazy** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 22.3.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 31.1.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** ​
 +
 +
 +    - sestava Plnění rozpočtu - výběrová kritéria rozšířena o další 4 úrovně třídění a součtování - nyní celkem 10 kritérií
 +    - povoleno uložit alokaci, i když není rozpočtová skladba v rozpočtu
 +    - povoleno generovat alokace k víceletým smlouvám
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +    - stav pohledávek a závazků ke dni rozšířen o cizí měnu
 +    - při opravě údajů na hlavičce faktury se nebude mazat a znovu generovat rozúčtování,​ ale pouze se promítne změna z hlavičky do rozúčtování
 +    - na standardní košilce faktury opraven datum doručení
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +    - formát Multicash ČS - oprava plnění názvu
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +
 +    - možnost ručního exportu aktuální položky pokladního dokladu do Geovapu (ikona Další)
 +
 +
 +**4. Interní doklady** ​
 +
 +
 +    - připraven import účetních obratů ve struktuře 5, 6, G do deníku interních dokladů
 +    - oprava chyby při vyčerpání čísel dokladu podle masky v DŘ - doklad se po opravě nezapíše, uživatel je informován o chybě
 +
 +
 +**5. PAP** 
 +
 +
 +    - oprava výkazu PAP v 15. části
 +    - oprava exportu 17. části PAP - chyběla kontaktní osoba
 +    - doplněn tisk ročních tabulek PAP do Excelu
 +
 +
 +**6. Výkazy** ​
 +
 +
 +    - výkaz Garance - oprava druhu garance
 +    - výkaz DPH a Kontrolní hlášení - dobropis s PDP vstupoval s chybným znaménkem
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 31. 1. 2019
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 30.12.2018
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské ​ zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. ​ Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Finanční účetnictví rozpočtové.
 +
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci ====
 +
 +
 +Aktualizace číselníků se provádí se importem z webu MF a týká se číselníků:​
 +
 +
 +<​code>​
 + ​číselník paragrafů
 + ​číselník položek
 + ​číselník účetních jednotek
 +</​code>​
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +
 +=== 3.1. Výkazy ===
 +
 +
 +Zpracování ročních výkazů za rok 2018 je popsáno v Aktualitách.
 +
 +
 +=== 3.2. Plán ===
 +
 +
 +V úloze Plán přibyla volba Plán investiční činnosti, která umožňuje zpracovat plán i na účty jiné než nákladové a výnosové.
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 30. 12. 2018