Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přehled o výši pojistného

Tabulka Taspp obsahuje informace o výši pojistného na sociálním pojištění PVPOJ. Tyto informace se následně odesílají do ČSSZ.

Při výpočtu mezd se do této tabulky vytvoří za aktuální počítaný měsíc jedna věta.

Z této tabulky lze pak provést export informací na portál VREP.