Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidenční listy

Tabulka Treli obsahuje informace o Evidenčních listech důchodového pojištění ELDP. Tyto informace se následně odesílají do ČSSZ.

Evidenční listy zaměstnanců se plní a aktualizují při měsíčním promítání obratů (mzdové uzávěrce).

Z této tabulky lze pak provést export informací na portál VREP.