Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:vodom:msta [2012/06/22 09:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Stavy skladů ======
 +
 +
 +Stavy skladů jsou základní datovou tabulkou Skladování v Orsoftu. Zde se vede evidence všech skladových karet, vedených pod skladovými čísly. Seznam skladových čísel a název je uveden v číselníku Orsoftu v Ceníku. Při pohybu na vodoměru vznikne v Orsoftu účetni skladový pohyb, který je započítán do kumulací na skladové kartě.
 +
 +
 +Pod záložkou „Pohyby vodoměrů“ jsou vedeny v časovém sledu od posledního k nejstaršímu jednotlivé skladové pohyby.