Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_m0_skl [2018/09/04 09:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +    * [[:​orsoftopen:​m0:​m0_skladovani|Skladování]]
 +        * [[:​orsoftopen:​szm:​m0_szm|Seznam změn]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​m0:​skladovaevidence:​skladovaevidence|Skladová evidence]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​m0:​skladovaevidence:​skladovepohyby|Skladové pohyby]]  ​
 +          * [[:​orsoftopen:​m0:​skladovaevidence:​stavyskladu|Stavy skladů]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​m0:​skladovaevidence:​msvin|Inventura skladu]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​m0:​skladovaevidence:​msvce|Preceneni skladu]] ​
 +        * [[:​orsoftopen:​m0:​parametry:​parametry|Parametry]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselniky|Ceník a číselníky]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​cenik|Ceník]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyceniku|Číselníky ceníku]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikydokladu|Číselníky dokladů]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyostatni|Ostatní číselníky]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​m0:​parametry:​konfigurace|Konfigurace]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​m0:​skladovaevidence:​mevid|Evidencni soubor]]  ​