Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Menu neboli navigace je připravena autory systému. Rozlišujeme „základní menu“, které je k dispozici na levé straně obrazovky a slouží pro pohyb po systému a jeho částech. Toto menu je částečně modifikovatelné tj. je možné upravovat jeho vzhled (např. přejmenovat či odstranit některé položky menu). Úpravy v menu by neměl provádět běžný uživatel, jsou určeny pro správce systému nebo pro konzultanty. Po najetí na položku menu se objeví doplňující/vysvětlující text k menu. Po kliknutí na pravé tlačítko myši je možné si zobrazit nápovědu k příslušné položce menu.

Ze základního menu je možné přesunout některé z položek do menu s názvem „Oblíbené“. Vyplatí se to zejména v případě, že konkrétní uživatel používá v systému pouze několik nabídek, nebo některé nabídky používá velmi často. Vytvoření oblíbených položek pro konkrétního uživatele je velmi jednoduché. Pokud uživatel ještě oblíbené položky nepoužíval (nebo je nemá na pravé straně pracovní plochy), použije Nastavení - Skrytá okna - Oblíbené. Potom už stačí myší přesunout konkrétní nabídku z levého „základního menu“ do „oblíbených“ - viz následující obrázek.

Kromě „základního menu“ existují i tzv. „další menu“. Další menu se zobrazí po kliknutí na ikonu v konkrétní pořizovací obrazovce. V dalším menu jsou soustředěny nabídky logicky související s příslušnou pořizovací obrazovkou. I toto menu je možné modifikovat (po kliknutí na pravé tlačítko myši), ale obecně je doporučeno ponechat tuto záležitost na správce systému či konzultanta.