Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Firemní kalendář

Podnikový kalendář rozděluje kalendářní rok na periody (týdny). Tyto periody mohou mít proměnnou délku dle přepínače K1 (je možné mít maximálně 99 period v roce a každá perioda musí být dlouhá minimálně 4 dny ). Jednotlivé dny v roce jsou přiřazeny k periodám.
Program umožňuje zadání kapacit v hodinách pro jednotlivé směny podle celostátního kalendáře nebo podle podnikového kalendáře, který vychází z kalendáře celostátního a lze jej upravit podle potřeby dané firmy.