Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Měny

Měny

Správní program číselníku měn

Jedná se o tabulku, která obsahuje veškeré světové měny. Tabulka obsahuje kód (krátké označení konkrétní měny), název měny (většinou název státu), krátký název (krátké označení), zlomek (udává podřízené měny reprezentující část hodnoty celé měny), koeficient.
Pro převod hodnot mezi různými měnami lze využít online kalkulátor.

Tabulka měn se distribuuje jako předvyplněný databázový soubor. Obsahuje tedy veškeré světové měny a pro většinu případů ji není třeba doplňovat.

Základní funkce

Program umožňuje:

  • Vytvářet nové položky (jednotlivé řádky tabulky).
  • Aktualizovat existující záznamy (položky).
  • Likvidovat (smazat) již existující záznamy (položky).
  • Přehledně zobrazovat (filtrovat) dle povolených klíčů.
  • Připojit konkrétnímu záznamu poznámku.
  • Exportovat tabulku měn (všech, nebo filtrovaných dat) do Excelu (formát .xlsx).
  • Tisknout tabulku měn (všech, nebo filtrovaných dat) - příprava dat k tisku.