Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

LS_SBalikoveTransakce_01 - V nastavení přepínače se definuje výčet uživatelů úlohy „Příjem z výroby“. Jedná se o výčet uživatelů oddělených čárkou. Uživatel, který zde není definován, nemá po přihlášení do aplikace tuto úlohu k dispozici.
LS_SBalikoveTransakce_02 - V nastavení přepínače se definuje výčet uživatelů úlohy „Nabalíkování“. Jedná se o výčet uživatelů oddělených čárkou. Uživatel, který zde není definován, nemá po přihlášení do aplikace tuto úlohu k dispozici.
LS_SBalikoveTransakce_03 - V nastavení přepínače se definuje výčet uživatelů úlohy „Přesun“. Jedná se o výčet uživatelů oddělených čárkou. Uživatel, který zde není definován, nemá po přihlášení do aplikace tuto úlohu k dispozici.
LS_SBalikoveTransakce_04 - V nastavení přepínače se definuje výčet uživatelů úlohy „Tisk etiket“. Jedná se o výčet uživatelů oddělených čárkou. Uživatel, který zde není definován, nemá po přihlášení do aplikace tuto úlohu k dispozici.
LS_SBalikoveTransakce_05 - Definuje výčet uživatelů pro úlohu „Hlášení operace“, Jedná se o výčet login uživatelů, jednotliví uživatelé jsou odděleni čárkou. Uživatel, který zde není definován, nemá po přihlášení do aplikace tuto úlohu k dispozici
LS_SBalikoveTransakce_VariantaTisku - 1 = Zadání krátným číslem výrobní zakázky, 2 = Zadání číslem balíku
LS_SBalikoveTransakce_MistoTisku - Místo tisku etikety. Tisk etiket k balíkům, kde bl.kdeTiskEtik = Místo tisku. Př.: V = Výroba, S = Sklad, A = Sklo, B = Akce
LS_SBalikoveTransakce_Tiskarna - Tiskárna
LS_SBalikoveTransakce_Prvotisk - J = jsou vytištěny balíky s životním cyklem = 10, N = nejsou vytištěny balíky s životním cyklem = 10
LS_SBalikoveTransakce_Druhotisk - J = jsou vytištěny balíky s životním cyklem = 20, N = nejsou vytištěny balíky s životním cyklem = 20
LS_SBalikoveTransakce_Etiketa - Nemusí být v přepínači vyplněna, pak se bere číslo etikety z bl.etik
LS_SBalikoveTransakce_Sestava - Volání sestavy cobol,task;program;maska;listina,Příklad volání sestavy et17:ET17;et17;et17;LET17
LS_S_KalkPrijemK - Zadá se A/N
A = Kontrola se provádí
N = Kontrola se neprovádí
1.pozice: Kontrola podřádků zakázky, zda je vydáno množství potřebné pro výrobu přijímaného množství.
2.pozice: Kontrola operací zakázky, zda je nahlášena práce pro výrobu přijímaného množství.
3.pozice: Kontrola, zda je všechna nahlášená práce také řádně zaknihovaná.
LS_S_KalkPrijemP
1.parametr: Příznak, jestli se jedná o poslední příjem na zakázku.
A = Poslední příjem na zakázku
N = Není poslední příjem na zakázku (standard)
2.parametr: Příznak pro odpočet zmetků.
A = Odpočet se provádí (standard)
N = Odpočet se neprovádí
3.parametr: Příznak zaokrouhlení výsledků kalkulace.
A = Zaokrouhlení se provádí na 2 desetinná místa (standard)
N = Zaokrouhlení se provádí na 4 desetinná místa
4.parametr: Příznak pro definování nákladů, které se mají převzít z kalkulace pro ocenění příjmu.
V = vlastní náklady kalkulace (standard)
U = úplné vlastní náklady kalkulace
5.parametr: Příznak změny parametru kalkulace dle skutečnosti vzniku nákladů
A = parametr dle skutečného datumu (standard)
N = parametr dle zadání přepínačem (buď zadaný parametr a nebo dle datumu příjmu)
6.parametr: Druh parametru kalkulace (4 znaky, odpovídá atributy CKalkParametr.druh)
Standardní nastavení: UR01
7.parametr: Rok parametru kalkulace (4 znaky, odpovídá atributy CKalkParametr.rok)
Standardní nastavení: dle zadání a nebo dle datumu příjmu
LS_S_KalkPrijemZ
Zadá se A/N
A = Formulář se zobrazí
N = Formulář se nezobrazí
1.pozice: Zobrazení formuláře pro zadání parametrů výpočtu kalkulace příjmu.
2.pozice: Zobrazení formuláře s výsledkem kalkulace (jednotlivé položky kalkulačního vzorce)
LS_S_KD_UCZAV - Kontrolovat datum pohybu na datum účetní závěrky.