Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Etapy

 • Umožňují rozdělení projektů do dílčích časových částí. Např. rozdělení projektu do měsíčních etap.
 • Etapu následně můžeme více upřesňovat předměty projektů. Takto vidíme veškeré práce, které jsou naplánovány na daný časový úsek. V případě změny etap, se již vzniklé WBS pouze přesunou na jinou etapu a narovnají se data

Video tutoriál:
3. Etapy

Základní údaje

 • Projekt - identifikační číslo projektu, pod kterým je etapa vytvořena.
 • Číslo etapy - generované číslo po 10, které označuje pořadí vytvořených etap. Rozsah 10 je zvolen, aby bylo umožněno vkládat další etapy mezi již vytvořené.
 • Název etapy - uživatelský název etapy, umožňuje identifikaci etapy.
 • Stav etapy - stav etapy. Může nabývat těchto stavů: Plánovaná, Zahájená, Ukončená, Hodnocená.
 • Popis etapy - slouží k uživatelskému popisu etapy.

Datum etapy

 • Plánované zahájení etapy - plánovaný termín, kdy má být etapa zahájena.
 • Plánované ukončení etapy - plánovaný termín, kdy má být etapa ukončena.
 • Skutečný datum od - datum, kdy byla etapa skutečně zahájena.
 • Skutečné datum do - datum, kdy byla etapa skutečně ukončena.

Vedoucí etapy

 • Vedoucí etapy - osoba zodpovědná, za obsah a plnění etapy. Společně s vedoucím projektu může také tuto etapu upravovat.
 • Účetní zakázka - etapa si přebírá skutečné náklady a výnosy z připojené účetní zakázky a následně je předává nadřízeným objektům, kterým je nejčastěji projekt.

Vedoucí Milník

 • Milník - udává systémové číslo a název milníku, který je k etapě připojen. Pro přidání milníků je nutné vytvoření v záložce Milníky.
 • Datum uskutečnění - termín, kdy se má milník uskutečnit.

Náklady, výnosy a kapacity

 • Plánované náklady - plán nákladů, který se v etapě sčítá ze všech podřízených WBS.
 • Plánované výnosy - plán výnosů, který se v etapě sčítá ze všech podřízených WBS.
 • Plánované kapacity - plánované kapacity v hodinách, které se do etap sčítají z podřízených WBS
 • Skutečné náklady - Skutečné náklady z podřízených WBS nebo připojených účetních zakázek.
 • Skutečné výnosy - Skutečné výnosy z podřízených WBS nebo připojených účetních zakázek.
 • Skutečné kapacity - skutečné kapacity se do etap propisují z připojených úkolů nebo z podřízených WBS.

Hodnocení Etap

 • Hodnocení etapy - po dokončení etapy je možné ohodnotit, zda proběhlo vše dle plánu a etapa je: Splněna, Splněna s výhradou nebo Nesplněna.
 • Popis hodnocení - slouží pro detailnější popis hodnocení.