Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftdoku:popismodel [2011/10/14 05:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Orsoft Open - datový model ======
 +
 +
 +
 +===== Umístění datového modelu =====
 +
 +Datový model pro Orsoft Open je vytvářen a udržován v aplikaci **Enterprise Architect**.
 +Enterprise Architect je instalován na serveru //​ortexts2//​. kde je uložen i datový model.
 +
 +Projekt s datovým modelem nese jméno **ZIS1.eap **.
 +
 +Údržbu datového modelu provádějí jmenovaní zástupci projekce. Přihlašovací údaje na vzdálenou plochu serveru jsou následující:​
 +    * uživatel: java
 +    * heslo: ​   java 
 +
 +
 +===== Popis datového modelu =====
 +
 +Popisné údaje (v Properties) se doplňují pro jednotlivé tabulky a pro jejich sloupce (Atributy).
 +
 +Popis je formátovám pomocí formátovacích značek, které jsou párové, podobně jako v XML či HTML.
 +Použité formátovací znaky:
 +
 +  * Význam tabulky/​sloupce - <cs> ... </​cs> ​   (pro český název, do budoucna bude možné použít i jiné jazyky <en> <de>)
 +  * Nápověda/​popis ​        - <hlp> ... </​hlp> ​ uvnitř tohoto odstavce lze použít formátovací značky <b> <i>
 +  * Tučné písmo ​           - <b> ... </b>
 +  * Proložené písmo ​       - <i> ... </i>
 +
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:​orsoftdoku:​dm_column.png?​400}} ​ {{:​orsoftdoku:​dm_table.png?​400}}
 +
 +
 +===== Enterprise Architect =====
 +
 +Enterprise Architect je spustitelný na vzdálené ploše serveru **ortexts2**.
 +
 +Stručný návod na doplnění //popisu// datového modelu je tento:
 +
 +  - Spuštění Enterprise Architect
 +  - Otevření projektu ZIS1 (datový model ZIS)
 +  - Nalezení požadované tabulky, případně sloupce (atributu)
 +  - Otevření Properties (pravé tlašítko myši nebo doubleclick)
 +  - Editace poznámky
 +
 +Na závěr nezapomeňte na //​uložení//​ datového modelu.
 +
 +{{  :​orsoftdoku:​dm_ea.png?​700 ​ }}