Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open - datový model

Umístění datového modelu

Datový model pro Orsoft Open je vytvářen a udržován v aplikaci Enterprise Architect. Enterprise Architect je instalován na serveru ortexts2. kde je uložen i datový model.

Projekt s datovým modelem nese jméno ZIS1.eap .

Údržbu datového modelu provádějí jmenovaní zástupci projekce. Přihlašovací údaje na vzdálenou plochu serveru jsou následující:

 • uživatel: java
 • heslo: java

Popis datového modelu

Popisné údaje (v Properties) se doplňují pro jednotlivé tabulky a pro jejich sloupce (Atributy).

Popis je formátovám pomocí formátovacích značek, které jsou párové, podobně jako v XML či HTML. Použité formátovací znaky:

 • Význam tabulky/sloupce - <cs> … </cs> (pro český název, do budoucna bude možné použít i jiné jazyky <en> <de>)
 • Nápověda/popis - <hlp> … </hlp> uvnitř tohoto odstavce lze použít formátovací značky <b> <i>
 • Tučné písmo - <b> … </b>
 • Proložené písmo - <i> … </i>

Příklad:

Enterprise Architect

Enterprise Architect je spustitelný na vzdálené ploše serveru ortexts2.

Stručný návod na doplnění popisu datového modelu je tento:

 1. Spuštění Enterprise Architect
 2. Otevření projektu ZIS1 (datový model ZIS)
 3. Nalezení požadované tabulky, případně sloupce (atributu)
 4. Otevření Properties (pravé tlašítko myši nebo doubleclick)
 5. Editace poznámky

Na závěr nezapomeňte na uložení datového modelu.