Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída DazarFirma

Převodník mezi zaměstnancem a firmou (view)

Převodník mezi zaměstnancem a firmou. Specialita pouze pro některá zpracování a pro některé uživatele.

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
id.oscis oscis Integer(9) Osobní číslo zaměstnance
id.oscisVzt oscis_vzt Character(1)
id.kod kod Short(4)
id.zamestnanec zamestnanec Long(18)
id.firma firma String(9)