Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky spf na tabulku OPRISTUP

select *
from spf spf
left outer join OPRISTUP opristup on opristup.idpk = spf.spf_opristup_idpk