Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky cuz na tabulku OUZIV

select *
from cuz cuz
left outer join OUZIV ouziv on ouziv.idpk = cuz.cuz_ouziv_idpk