Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D0ROD na tabulku O0CISELNIK

select *
from D0ROD d0rod
inner join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = d0rod.idpk_rodtyp